The Sharply Predominating Stand - Im Cryin

CV-historia

När man söker jobb kan det vara svårt att skilja sig från mängden. Det är inte ovanligt att det är hundratals sökande till ett jobb. Nu har det kommit ett tips på att man ska skriva en CV-historia. Det ges tre råd. Det första är att man ska öppna sitt sinne, det andra att man ska upptäcka tråden och det sista att välja historietyp. Att öppna sitt sinne är att ställa sig frågor som "Vart är jag på väg? Vilka ambitioner har jag?" och "Vilka händelser har format den du är idag?" Tråden är att hitta en slagkraftig historia som är lätt att komma ihåg och referera till. Historietyp handlar om berättelser om yrkesval, historier, projekt, beslut och förebilder.